Svět se mění a my s ním..

V souvislosti na současné dění

Každý je tvůj přítel..

Všichni jsme na jedné Zemi, všichni jsme součástí jednoho celku, všichni se musíme zapojit.

V čem se mám zapojit?

Jenom si to uvědomit. Všichni pocházíme z jednoho zdroje.
Tedy odhodit, na koho se dnes zlobíme nebo ne.
V ten samý okamžik si odpustit.
Procesy změny se nám tak podstatně zjednoduší.

Není-li koho vinit, není žádného boje.
Vesmír má samo-generační procesy.
Stačí nechat všeho být. Prostě jsme se měli zastavit.


Málo je někdy více.. 


V jednoduchosti je síla..


Dnes na všechny.

Ve svých myšlenkách myslíme na Itálii, aby byla silná. Aby lidé věřili. Aby se jim dostalo požehnání a vyslyšení proseb. Aby se v nejtěžších chvílích obrátili k panně Marii a nebo Kristovi. A svůj žal jim k nohám položili. Bez úsilí není odměny. Vaše situace naučila jiné země, že tato situace se nesmí podceňovat, my se za vás modlíme. Aby jste našli sílu s láskou vše překonat. Abychom všichni dali sílu a lásku Zemi. Ta je z nás vysílená nejvíce. Každou vaši myšlenku zachytí. Buďte stateční. Vyjadřujeme vám naši vděčnost.

22.3.2020
Žít - lásku v nás..


Opatření, které jsou nutná pro ochranu života a na zemi proveditelná

Ochrana přírody a veškerého stvoření

Ochrana zvířat, práva za jejich svobodu a ochrana čistého životního prostředí

Zbavení se potřeby používat na všechno chemikálie

Ochrana druhů a biodiverzity

Ochrana včelstev a všech drobných živočichů

Zbavení se negativních myšlenek a strachu

Zbavení se týrání zvířat ve všech jeho aspektech

Zbavení se sobeckého chování při své existenci na zemi (více rozdávat, sdílet a dělit se)

Zisky nás nespasí, zbavení se nakupování a hromadění všeho, co nás lehkomyslně napadá a co se nám podbízí

Zbavení se elektrosmogu a šíření 5G sítí (příroda pod nátlakem těchto vibrací se dostává do nerovnováhy)

Dát přírodě signál, že ji pomáháme (vděčnost, pokora, rozvoj vlastního vědomí, výsadba stromů a kultivace krajiny v její nejpřirozenější formě)

Příroda je chytrá a má své zákony, ty člověk nemá obcházet ale respektovat

Pokud jí půjdeme vstříc i ona se nad námi smiluje

Naslouchání druhým a soucit, pomoc potřebným

Laskavost k druhým a dobré jednání

Klid, vlastní vyzařování pohody, humor, naše láska druhé pozvedává


Rozhodneme-li se, že touto cestou půjdeme, dostane se nám řešení, jak z krizové situace ven.


Toto je zkouška, zda obstojíme v míru, rozvážnosti, nesobeckosti a pomoci:

 vynechání pouze rozdělování a panuj, ale také na dělení se a raduj 

a Bůh nás při tom ochraňuj


Poselství z knihy ! Otevírání dveří do nitra" od Eillen Caddyové, které se pojí k 14. březnu:


"Tvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. Povzneseš-li své vědomí, staneš se odolným vůči potížím světa a budeš žít a pracovat se vším kolem sebe, a přece se tě to nedotkne a nijak tě to neovlivní. Lékař nebo sestra musí být odolní, aby byli schopni volně pracovat s vysoce nakažlivými nemocemi, a nesmí v nich být žádný strach. Ani ty neměj strach, když vidíš, že se situace ve světě zhoršuje. Nikdy nezoufej. Prostě vytrvej ve víře, svou mysl zakotvi ve Mně a věz, že vše bude velmi, velmi dobré."


V přírodě vznikla disharmonie působením člověka. Abychom tuto nerovnováhu vyvážili, je potřeba dát tam, kde jsme ubrali. Bez rovnováhy není lehkost bytí pro všechny žijící tvory.

Pokud jsme hodně chtěli a brali, je nutné křivku vyvážit tím, že budeme skromní a budeme více dávat. Pokud jsme se vychýlili a separovali, je potřeba se sjednotit a znovu za čas obejmout.

Pěstováním své srdečnosti nemůžeme zároveň v něm uchovávat zlobu a nenávist. Všichni jsme bratry a sestrami na jedné planetě a jedno není od druhého odděleno. Všichni jsme si na duševní úrovni rovni, všechny bytosti jsou před Bohem rovnocenné.

Čas pro naše blízké je velmi důležitý. Hodnoty je potřeba přenastavit. Transformovat se do nového světa, nového systému školství, nových otázek porodnictví a zejména novému nastavení systému lékařství. Je nutné, aby všechny vědní obory byly synchronní, tedy aby si lidé i instituce vzájemně sdíleli informace a vědomosti.

Rovnováha rozumu i srdce pro nás ve skutečnosti znamená, že vnímáme existenci tolerance. Minulost už zde není a stejně tak i naše minulé kroky. O našem bytí rozhoduje aktuální přítomný okamžik a naše nová uvědomění, nová rozhodnutí a nové skutky.

Všechno se nenaučíme hned a naráz, ovšem každý den máme příležitosti růst a rozvíjet se.


Ve světě je největší výkyv z nedostatku lásky. Každý se tu kvůli ní narodil. Jedno zda to byla myš, opice a nebo člověk. Ale podíváme-li se do svých životů, a podíváme-li se do nich podrobně, zjistíme, že lidé neví co to láska je. Nebo jak málo lásky v nás přebývalo.

A i když se lidé domnívají, že ví nebo ji mají. V praxi už to tak snadné není. Takže když to pak shrneme globálně, tak je to něco neuvěřitelně bolestivého. Kdyby totiž lidé opravdu se kolem sebe dívali, viděli by to dopuštění zřetelněji.

Lidem se nějak podařilo tu bolest a drancování přehlížet. Tak to nevypadá láska. Tedy ji tolik  málo, jak moc bylo všechno zničeno. A kolik krve prolito. Kolik vydírání, zla, zneužívání a všeho projeveno. Tak toliko ji je třeba nyní světu navrátit. Všude, všem a všemu lásku. Vše se pak
v dobro promění.

Aby byl stát zdravý a prosperoval, je nutné, aby jeho občané své zdraví dosáhli. Aby je v tom systém podporoval.

*  *  *


Pamatujme, hybnou silou ve vesmíru je láska. Ta má největší moc a sílu. Všichni, kteří by chtěli podpořit změnu, vnitřní změnu, k vnější změně se mohou posunout právě skrze lásku. V lásce je tvořivá síla. Nejdříve ji objevíme u sebe, ale ona má tendenci se expandovat. Toto je nejčistější forma změny, která může mezi námi nastat. Být láska, chovat se jako láska a působit jako láska. 

V této energii jsme schopni překonávat všechny překážky snadno a lehce.. 


Chcete mi poslat dotaz emailem, vyplňte prosím následující volné řádky a doplňte text zprávy: